Maria Qvist: 0709-380 794

Liliana Johnson: 0704-533 365

Liliana Johnson

Liliana Johnson är leg. psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning sedan 2011. Hon har studerat psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm och har en medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi. Hon har dessutom en fil kandidat examen i psykologi.

Liliana har arbetat med kognitivbeteendeterapeutiska behandlingar sedan 2003 först som steg 1 utbildad KBT-terapeut och sedan 2011 som leg psykoterapeut. Hon är även medlem i Beteendeterapeutiska föreningen.

Under åren som yrkesverksam har Liliana fått bred erfarenhet av arbete med vuxna med alkohol och narkotika beroende både individuellt och i grupp. Hon har även fått specialistkunskap av olika typer av beroendetillstånd, ångesttillstånd, depression och stress.

Sedan 2006 har Liliana arbetat bl.a. på behandlingshem för personer med beroendeproblematik och även bedrivit egen privat mottagning. I sin privata verksamhet arbetar Liliana, förutom ovan nämnda psykiatriska tillstånd även med personer med exempelvis paniksyndrom, social fobi, specifika fobier, sömnproblem samt stress- och utmattningsproblematik. Liliana arbetar med behandlingar både individuellt och i grupp.

Sedan 2009 har Liliana jobbat som terapeutisk ansvarig på ett behandlingshem och från november 2012 till mars 2014 även arbetat som verksamhetschef för behandlingshemmet.

Maria Qvist

Maria Qvist är leg. psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och har en medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi samt en fil kandidat examen i rehabilitering.

Maria har studerat psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm och är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen. Hon började arbeta med kognitivbeteendeterapeutiska behandlingar 2003, först som steg 1 utbildad KBT-terapeut och därefter som leg psykoterapeut.

Via sin yrkesroll har Maria fått bred erfarenhet av arbete med vuxna med alkohol, narkotika samt spelberoende, både individuellt och i grupp. Detta innebär att hon har fått specialistkunskap i olika typer av beroendetillstånd, ångesttillstånd, stress och ätstörningsproblematik. Specialistkunskapen har hon även fått genom att i olika perioder arbeta på behandlingshem som ansvarig för gruppbehandling och bedriver sedan 2003 verksamhet i privatmottagning. Maria arbetar en dag per vecka inom psykiatrin med terapisamtal samt bedömning.